Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP


Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym zespołu szkół złożonych z wszystkich nauczycieli, pracujących w oparciu o wewnętrzny regulamin rady pedagogicznej, działającym w granicach kompetencji w określonych ustawach i statucie a w szczególności:
(wypis z statutu szkoły)

a) zatwierdza plan pracy zespołu szkół,
b) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole szkół,
d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów zgodnie ze statutem,
e) opiniuję organizację pracy zespołu szkół,
f) opiniuje projekt planu finansowego zespołu szkół,
g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
h) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
i) opiniuje wnioski w sprawach indywidualnego programu lub toku nauczania,
j) może występować z wnioskiem do organu prowadzącego zespołu szkół o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej,
k) przygotowuje projekt statutu zespołu szkół lub jego  zmian,

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information