Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
(wypis z statutu szkoły)

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom zespołu szkół,
b) realizuję zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,
c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
e) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych,

dyrektor także:
a) powołuje i odwołuje wicedyrektorów oraz kierowników sekcji po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
d) sprawuje nadzór nad pracownikami administracji i obsługi szkoły,
e) decyduje w sprawach zatrudnienia w zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
f) przyznaje nagrody oraz wymierza  kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom szkoły,
g) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
h) skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie,

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information