Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

OGŁOSZENIE
o terminach i zasadach rekrutacji do Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

 

Badanie przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia: 12 kwietnia – 21 czerwca 2021 r.

1. Badanie kandydatów do PSM I st. odbywać się będzie w sposób bezpośredni, poprzez indywidualne sprawdzenie predyspozycji kandydata przez komisję powołaną przez dyrektora ZSM.

2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zostaną powiadomieni o szczegółowych, indywidualnych terminach badania (dzień, godzina).

 

Egzamin wstępny do Miesjskiej Szkoły Muzycznej II stopnia: 7 do 22 czerwca 2021 r.

1. Egzamin wstępny do MSM II st. przeprowadzony zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ocenę dokonaną przez komisję powołaną przez dyrektora ZSM.

2. Do końca dnia 21 czerwca 2021 r. należy nadesłać nagranie audio-video. Sposób przesłania zostanie podany z kilkudniowym wyprzedzeniem każdemu kandydatowi poprzez wiadomość e-mail.

3. Nagranie powinno zawierać prezentację 2 zróżnicowanych pod względem stylistycznym utworów, zarejestrowanych jeden po drugim jako całościowe nagranie. Nie należy dokonywać żadnych ingerencji w nagranie pod kątem audio-video. Czas całej prezentacji 5 – 8 min.

4. Dopuszcza się dokonanie rejestracji z odtwarzanym nagraniem akompaniamentu lub bez akompaniamentu.

5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w ciągu 7 dni od zakończenia badania przydatności i egzaminów.

6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2021 r.

 

 

Deklaracja dostępności strony https://zsmruda.pl

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsmruda.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
 • nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,
 • nie zapewniono informacji w tekście łatwym do czytania.

Wyłączenia

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Krause
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 32 248 76 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miasto Ruda Śłąska
 • Adres: ul. Pl. Jana Pawła II 6
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 244 90 00 do 10

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Posiadamy dwa wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od strony ulicy Niedurnego i Parkowej. Wejścia do budynku są oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe są duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek jest 4 kondygnacyjny, W budynku, po wejściu znajduje się korytarz, który daje możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Winda dostępna jest na końcu ciągu korytażowego.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

 • w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami  możliwość ewakuacji: drogi ewakuacyjne są oznaczone, osoby funkcyjne posiadają szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i znają zasady postępowania na wypadek ewakuacji.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Na przeciwko budynku, wzdłuż ulicy Niedurnego znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia

w Rudzie Śląskiej

 

 

 

 

 

 

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia z siedzibą w Rudzie Śląskiej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane będą przetwarzane w celach  związanych z procesem kształcenia w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia na podstawie wyrażonych zgód i przepisów ustawy o systemie oświaty.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z procesem kształcenia tylko na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określony w celach przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.
 9. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (dotyczy przeniesienia podopiecznych do innych placówek oświatowych).
 11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (obowiazek_informacyjny.pdf)obowiazek_informacyjny.pdf[Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych]57 kB2018-11-19 18:56

Informacje o BIP 

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej strony www. Na stronie BIP opublikowane są artykuły usystematyzowane wg "Menu Podmiotowego" oraz "Przedmiotowego".

Dostęp do BIP możliwy jest przez:

 • wpisanie do przeglądarki internetowej adresu zsmruda.bipinfo.pl
 • przejście ze strony głównej BIP: bip.gov.pl

 


 

Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnego „Menu”. Klikając w jeden z aktywnych odnośników „Menu przedmiotowego”, „Menu Podmiotowego” bądź "Menu Górnego" użytkownik przechodzi do poszczególnych kategorii przypisanych do wskazanego elementu „Menu”. Na podobnych zasadach odbywa się przemieszczanie po artykułach zawartych w poszczególnych kategoriach. "Wyszukiwarka" BIP jest elementem strony umożliwiającym wyszukiwanie treści merytorycznej biuletynu czyli tekstu znajdującego się na stronie. Umożliwia ona również wyszukiwanie tekstu w wszystkich plikach zamieszczonych na stronie. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę wyświetli tytuł artykułu/dokumentu i fragment treści oraz przyporządkowanie artykułu/dokumentu do właściwej sekcji/kategorii. Element "najczęściej czytane" pozwala użytkownikowi przejść w szybki sposób do informacji które są najczęściej czytane na stronie przez odwiedzających BIP. Klikając w tytuł artykułu/dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony do właściwego miejsca na stronie. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się przez odnośnik „Strona główna” - dostępny z każdego poziomu Biuletynu. Na stronę główną Biuletynu użytkownik przenosi się poprzez odnośnik zawarty w logo BIP

Menu strony

 • menu przedmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako pierwsze dostępne menu od góry
 • menu podmiotowe - znajduje się po lewej części strony jako tuz pod menu przedmiotowym
 • menu górne - znajduję się w górnej części strony

Elementy strony

 • wyszukiwarka - znajduję się po prawej części strony
 • najczęściej czytane - znajduję się po prawej części strony tuż pod wyszukiwarką

 


 

W przypadku gdy informacje są udostępniane w postaci oddzielnych plików w formacie MS Office (*.doc), Adobe Acrobat (*pdf), Open Office (*odt) lub spakowanych archiwów z rozszerzeniem (*zip) jako publikacje złożone są umieszczane w tabeli poniżej danego artykułu z możliwością pobrania dokumentów lub pod wskazanym adresem.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information